Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2017

ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจเข้าร่วมงาน Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2017

งาน “Beyond Beauty ASEAN-Bangkok ถือเป็นประตูสู่ตลาดอุตสาหกรรมความงามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภายในงานได้รวบรวม 6 ภาคส่วนในอุตสาหกรรมความงามที่สำคัญไว้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมและเล็บ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพ โรงงานผู้รับผลิตและบรรจุภัณฑ์ ศัลยกรรมเพื่อความงามและผิวพรรณ และ อุตสาหกรรมล่าสุดที่เราได้รวบรวมไว้ในปี 2560คือสปาและสุขภาพ”

สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย(inFASH) ภายใต้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(UTK) ร่วมมือกับ Beyond Beauty ASEAN-Bangkok จัดสัมมนา ในหัวข้อ "Beyond Beauty Trends Conference ครั้งที่ 3" ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้าร่วมฟังสัมมนามูลค่า 1,000 บาท ฟรี! จำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น สัมมนาเพื่ออุตสาหกรรมความงาม ครั้งนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่นการเลือกใช้สี พร้อมอัพเดทแนวคิดเทรนด์สีที่เป็นที่นิยมในอนาคตตามกำหนดการ